خوابگاه

خوابگاه در تهران

خوابگاه

پانسیون نشینی در زندگی مدرن

2 هفته 5 روز / 0 comments

پانسیون ها در جهان قدمت طولانی دارند و در كشورهای دیگر به نام هاستل و نام های دیگر معروفند. اما وجود و رشد این مكان ها در تهران علاوه بر مسئله مسكن به استعاره ای از زندگی شهرنشینی بدل شده است...

خوابگاه خودگردان یا خانه دانشجویی؟!

ا شروع سال تحصیلی جدید و آغاز به کار مراکز آموزش عالی، عزیمت دانشجویان به شهرهای محل تحصیل خود از سر گرفته شده است.

وجود خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی در دانشگاه پذیرفته شده امری بسیار حائز اهمیت است و عدم وجود خوابگاه برای دانشجویان جدید الورود دوره کارشناسی که معمولا برای نخستین بار از شهر و خانواده خود دور شده‌اند، به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد.